Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza w Tyczynie                                   36-020 Tyczyn, ul. Kościuszki 4, tel. / fax: (17) 22-91-113